O firmie :: Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy

O firmie

 

Szanowni Państwo,


W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem sie koronawirusa Covid-19 oraz mając na uwadze zalecenia i rekomendacje dotyczące ograniczenia funkcjonowania instytucji i zakładów pracy, pragniemy poinformować, iż decyzją Zarządu Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego SP. z o.o..  w dniach 13-27 marca b.r. pracownicy będą skierowani do wykonywania pracy zdalnej. Jednocześnie zastrzegamy, iż powyższy termin może ulec wydłużeniu w zależności od bieżących zaleceń ministra zdrowia i władz samorządowych i państwowych. W związku z zaistniałą sytuacją, informujemy również, iż bieżące sprawy związane z działalnością MRFP SP. z o.o. będą obsługiwane za pośrednictwem kontaktu emailowego oraz telefonicznego.

 

kontakt pod nr telefonu: 695 288 999, 509 001 627

lub emailem: acyganowski@poreczeniowy.pl

 

 

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest największym funduszem poręczeń kredytowych w Małopolsce, a swoją ofertą obejmuje obszar całego województwa.

Fundusz jest spółką działającą non profit, mającą za zadanie ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów i pożyczek oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe.

Oferta funduszu jest skierowana do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają siedzibę, prowadzą działalność lub realizują inwestycje na terenie województwa małopolskiego.

Fundusz oferuje poręczenia do 80% kwoty kapitału kredytu lub pożyczki. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia może wynosić nawet 600 000 zł. dla kredytów i pożyczek gospodarczych.

Kapitał zakładowy Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. wynosi 21.700.000 zł. W grudniu 2010 roku Fundusz otrzymał dodatkowe 50.000.000 zł kapitału poręczeniowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...