O firmie :: Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy

O firmie

 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ!

 

Solidarni z Ukrainą

 

 

MAŁOPOLSKI GWARANT


Logo_MRFP

 

 

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest największym funduszem poręczeń kredytowych w Małopolsce, a swoją ofertą obejmuje obszar całego województwa. Fundusz jest spółką działającą non profit, mającą za zadanie ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów i pożyczek oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe.

 

 

Oferta funduszu jest skierowana do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają siedzibę, prowadzą działalność lub realizują inwestycje na terenie województwa małopolskiego.

 

 

Fundusz oferuje poręczenia do 80% kwoty kapitału kredytu lub pożyczki. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia może wynosić nawet 600 000 zł. dla kredytów i pożyczek gospodarczych. W ofercie MRFP znajdują się także poręczenia przetargowe (poręczenia zapłaty wadium, poręczenia należytego wykonania umowy / poręczenia gwarancji za wady / poręczenia gwarancji jakości).

 

 

Poręczenia udzielane są w opraciu o przepisy art. 97 Ustawy PZP, jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń zapłaty wadium, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299 z późniejszymi zmianami).

 

 

Kapitał zakładowy Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. wynosi 21.700.000 zł. W grudniu 2010 roku Fundusz otrzymał dodatkowe 50.000.000 zł kapitału poręczeniowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Certyfikat nadania ratingu kredytowego eurorating wrzesien 2022

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...